Korzyści stosowania Antyneoplastonów

Jakie korzyści przynosi zastosowanie Antyneoplastonów?

  1. Antyneoplastony grają rolę komórkowych włączników, które wyłączają procesy życiowe komórek rakowych i spychają je w stronę apoptozy, czyli zaprogramowanej śmierci komórki. Podczas gdy antyneoplastony indukują śmierć komórek nowotworowych, nie hamują wzrostu komórek zdrowych. W sposób specyficzny biorą na cel komórki rakowe, nie uszkadzając zdrowych komórek. Jest powszechnie znanym, że proces nowotworowy jest rezultatem zwiększonej aktywności onkogenów i zmniejszonej ekspresji genów supresorowych/hamujących nowotworów. Antyneoplastony włączają geny supresory guzów i wyłączają onkogeny.
     
  2. Przy zastosowaniu Aminocare A10 stwierdzono (na podstawie obserwacji) następujące dodatnie efekty jak: zwiększona energia, poprawa gojenia ran pooperacyjnych i urazowych, zmniejszenie zmarszczek i plam barwnikowych, obniżenie poziomu cholesterolu we krwi, poprawa odporności komórkowej i zmniejszenie częstotliwości zakażeń wirusowych, złagodzenie dolegliwości związanych z przerostem stercza, zmniejszenie łagodnych guzków sutka, jak również efekt przeciwdepresyjny.
     
  3. Aminocare A10 posiada w składzie bogatą formułę aminokwasową, która wg opinii wielu pacjentów onkologicznych pomogła im poprzez zmniejszenie skutków ujemnych chemioterapii. Pacjenci czują się wzmocnieni, odczuwają mniej działań niepożądanych lub są mniej nasilone.

Zamów Aminocare ®

Aminocare © Copyright 2019