Aminocare ® Ochrona Komórki

Na świecie co roku ponad 11 milionów ludzi zapada na chorobę nowotworową, ponad 6 milionów umiera w każdym roku z tego powodu, ponad 26 milionów ludzi żyje na świecie z chorobą nowotworową. W Polsce co roku u ponad 12 tysięcy osób rozpoznawana jest choroba nowotworowa.

Zachodzi pytanie, które zadają sobie nie tylko bliscy osób chorych, ale wszyscy, którzy kiedykolwiek usłyszeli o raku: w jaki sposób zabezpieczyć się i uchronić przed rakiem?

Odpowiedzi absolutnie jednoznacznej i w 100% skutecznej nie ma, jednak każde działanie profilaktyczne: regularna diagnostyka, zdrowy tryb życia, aktywność fizyczna , zbilansowana dieta, unikanie czynników szkodliwych (tzw. kancerogennych) poprawia bezpieczeństwo w tym zakresie.

Pulę profilaktyki w obszarze dietetycznym wzmacnia Aminocare A10, który zawiera Antyneoplaston A10.
Antyneoplastony są peptydami i pochodnymi aminokwasów, które zostały odkryte przez Dr S. Burzyńskiego w 1967 roku. Dr Burzyński pierwszy raz zidentyfikował naturalnie występujące w organizmie ludzkim peptydy, chroniące przed rozwojem raka. Zaobserwował on, że typowi pacjenci z chorobą nowotworową maja w organizmie, w stosunku do osób zdrowych, niedobór pewnych peptydów. Peptydy te stanowią element biochemicznego systemu ochrony organizmu, który kontroluje nowotwory bez niszczenia zdrowych komórek. Naturalnie występują w osoczu i moczu, do celów medycznych są produkowane syntetycznie. Nazwa pochodzi od funkcji kontrolującej nowotworowe lub rakowe komórki (anti-neoplastic cell agents).    

Naturalne pochodzenie Antyneoplastonów

3-fenyloacetyloamino-2, 6-piperydynodion (AntyneoplastonA10), wytwarzany jest w ludzkiej wątrobie przez cyklizację fenyloacetyloglutaminy. Ulega on specyficznemu połaczeniu z DNA i ochrania sekwencje, które mogą być uszkodzone przez działanie karcynogenów, takich jak benzopiren, uretan i aflatoksyna B1. W badaniach na zwierzętach przeprowadzonych w Akademii Medycznej w Georgii (Augusta, Georgia), na Uniwersytecie w Kurume (Japonia) i w Burzyński Research Institute, myszy i szczury były chronione przed rozwojem raka sutka, płuca i wątroby, pod wpływem diety zawierającej A10 pomimo jednoczesnego działania karcynogenów. A10 jest składnikiem Aminocare A10, który stosowany jest w tabletkach jako dodatek do żywności w Stanach Zjednoczonych, w Polsce i Unii Europejskiej.

Farmakokinetyka

Badania farmakokinetyki u ludzi wykazały, że 70 % A10 absorbuje się z jelita cienkiego, ale 30 % jest zamieniane na PG i isoPG. PG i isoPG są metabolitami A10 i występują w niewielkiej ilości w osoczu. W dodatku PG jest syntetyzowana w wątrobie z glutaminy i fenylooctanu. PG, isoPG, jak również A10 występują w mleku i serze. PG normalizuje ogólną metylację genomu. W ten sposób stabilizuje geny, zmniejsza ekspresję onkogenów i wyciszanie antyonkogenów. Pobudza również apoptozę komórek nowotworowych.

Molekularny mechanizm działania.

Phenyloacetyloglutamina (PG; główny składnik Antyneoplastonu10) wzmacnia metyzację DNA, hamuje onkogeny AKT2 i MYCC, aktywuje geny supresorowe guzów PTEN i MAD, przywraca aktywność zmutowanego białka INI1 poprzez normalizacje transportu komórkowego. PG aktywizuje apoptozę (śmierć komórek nowotworowych) poprzez deamidację białaka BCL-XL.

Zezwolenie Głównego Inspektora Sanitarnego

Aminocare © Copyright 2019