Sposób działania

Antyneoplaston A10 to mała molekuła kształtem i wielkością zbliżona do cząsteczki DNA ( Ad.5 ), A10 potrafi wiązać się z niektórymi rejonami DNA. Fizyczno – chemiczne badania wykazały, że A10 wiąże się w sposób słaby i odwracalny z DNA poprzez wiązania wodorowe. Łączenia się A10 z DNA potwierdzone jest poprzez fakt, że związki o podobnych właściwościach co A10 również wiążą się z DNA ( Ad.5 ). Łączenia się antyneoplastonu z DNA jest podstawą teorii, która mówi, że wiązanie się antyneoplastonu z DNA zapobiega z kolei łączeniu się rakotwórczych związków z DNA podczas replikacji. Rakotwórcze związki, łączące się z DNA, powodują mutacje i w rezultacie powstanie nowotworu. Innymi słowy, antyneoplastony rywalizują ze związkami rakotwórczymi, uniemożliwiając łączenie się tych niebezpiecznych związków z łańcuchem DNA.

Testy laboratoryjne wykazały, że Antyneoplaston A 10 hamuje nieprawidłowy wzrost komórek organizmu ludzkiego, nie mając jednocześnie żadnego ujemnego wpływu na prawidłowy wzrost komórek. ( Ad.6-12 ). Ponadto obniża podwyższony poziom cholesterolu, wpływa na zmniejszenie powiększonej prostaty oraz zmniejsza niezłośliwe guzki piersi ( Ad.13 ).

Aminocare © Copyright 2018